Laikraksts Latvietis

„Daugava“ – ALM basketbola meistari

Sirsnīgi svinēja vēsturisko uzvaru Adelaides Daugavas Vanagu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

FOTO Ronda Andersone (Rhonda Anderson).