Laikraksts Latvietis

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (40)

Trimdas bērnu bērns – Sandra Sebre

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sandra Sebre. FOTO Astrīda Jansone.