Laikraksts Latvietis

PBLA tiekas ar Latvijas valdību

Kultūras, Ekonomikas, VARAM un IZM ministriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 537, 2019. g. 27. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, PBLA valdes vicepriekšsēdis, Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons Kultūras ministrijā. FOTO PBLA.