Laikraksts Latvietis

PBLA tiekas ar Latvijas valdību

Kultūras, Ekonomikas, VARAM un IZM ministriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 537, 2019. g. 27. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, PBLA valdes vicepriekšsēdis, Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte. FOTO PBLA.