Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Marts 2019

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Sportisti

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zinaidas Liepiņas iegūtais kauss. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.