Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Marts 2019

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Sportisti

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zinaida Liepiņa uzvar skriešanas sacīkstēs Liepājā, 20. gs. 20. gadi. No Latvijas Sporta Muzeja krājuma.