Laikraksts Latvietis

Jaunieši cītīgi veic Jaunatnes dienu priekšdarbus

Tie liecina par Melburnas jauniešu nopietnu attieksmi pret lielo atbildību

  Laikraksts Latvietis Nr. 541, 2019. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmā rindā no kreisās: Andrejs Jaudzems (Tehniskais vadītājs), Laila Grosa (Komunikācija), Kate Jaunalksne (Tautas dejas), Maija Drēziņa (Danču vakars), Lija Andersone (Priekšsēde), Brita Kalēja (Vecgada vakara balle).
Otrā rinda no kreisās: Ivars Štubis (Konsultants), Kalvis Švolmanis (Vice priekšsēdis/programma), Ēriks Stepaņuks (Tautas deju apkūlības), Kaspars Švolmanis (Tautas deju apkūlības), Lūkas Elberts (Mājaslapa).
Trūkst: Miķelis Stepaņuks (Teātris), Daina Jefimova (Viktorīna), Līsa Jaun­alksne (Sadziedāšanās), Kārla Jaudzema (Jauniešu koncerts).
FOTO Roberts Birze.