Laikraksts Latvietis

Armija, Kalpaks, leģions un Kurzemes Cietoksnis

Piemiņas sarīkojums Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 541, 2019. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Adelaides nodaļas vīru koris „Daugava“. FOTO Astra Kronīte.