Laikraksts Latvietis

Trimdinieku izskolotie burvīgie bērni

Mana studentīte Ineta Kaira

  Laikraksts Latvietis Nr. 542, 2019. g. 16. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ineta Kaira brīvprātīgā darba brīdī simtgades dziesmu svētkos. FOTO no Inetas Kairas personīgā arhīva.