Laikraksts Latvietis

68. Delegātu DV sapulce Austrālijā

Melburnas nodaļa uzņēma visus delegātus

  Laikraksts Latvietis Nr. 543, 2019. g. 23. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Delegātu sanāksme. FOTO Ilze Ābele.