Laikraksts Latvietis

Jauniešu koris BALSIS Īlē

Koncerts un zaļumballe

  Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis