Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“

Oh! la! la! C'est très chic!*

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“ ansamblis Adelaidē. No kreisās: Andris Kariks, Pēteris Saulītis, Linda Ozere, Andrejs Mačēna, Ojārs Greste, Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Sandra Birze, Viktorija Mačēna, Roberts Birze, Ilze Nāgela, Jānis Laurs. FOTO Pēteris Strazds.