Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“

Oh! la! la! C'est très chic!*

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Andris Kariks, Viktorija Mačēna, Andrejs Mačēns, Sandra Birze, Jānis Laurs. FOTO Pēteris Strazds.