Laikraksts Latvietis

Nerimst daiļamatnieku darbs...

Darbnīcas bija it sevišķi labi apmeklētas

  Laikraksts Latvietis Nr. 546, 2019. g. 13. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ārija Baumane (no kreisās) ar saviem skolēniem. FOTO Sandra Krasta.