Laikraksts Latvietis

Mainīgie svētki

SLT „Kabarē de Rīga“ Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 547, 2019. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Ko soli par ābolu man“. Sēž no kreisās: Roberts Birze, Ojārs Greste, Pēteris Saulītis. Stāv: Andrejs Mačēns, Andris Kariks, Sandra Birze. FOTO Edgars Greste.