Laikraksts Latvietis

Mainīgie svētki

SLT „Kabarē de Rīga“ Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 547, 2019. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Nabags un bagāts“. No kreisās: Jānis Čečiņš, Andrejs Mačēns. FOTO Edgars Greste.