Laikraksts Latvietis

Igaunijas vēstnieks Kanberā pārceļas uz Ķīnu

Atvadu pusdienas „Rotary“ klubā

  Laikraksts Latvietis Nr. 547, 2019. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Skaidrīte Dariusa, KLB priekšnieks Juris Jakovics un Igaunijas vēstnieks Austrālijā, Andres Unga. FOTO no Skaidrītes Dariusas personīgā arhīva.