Laikraksts Latvietis

Lija kā pa Jāņiem

Draudzīgā gaisotnē aizritēja jāņošana Adelaides vanagmājā

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vanadžu dziesmu ansamblis. FOTO Agris Ezeriņš.