Laikraksts Latvietis

Līgo svētki Kanberā

„Jāņu bērni sanākuši, no maliņu maliņām...“

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Sprigulīša“ dejotāji un Kanberas  nodaļas vanadzes. FOTO Andrejs Grigulis.