Laikraksts Latvietis

Jāņi Adelaidē 1958. gadā

Adelaides Latviešu skolā „Tālavā“

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jāņi Adelaides Latviešu skolā „Tālavā“ 1958. gadā.