Laikraksts Latvietis

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā

Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (3)

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Josefštate Čehijā.