Laikraksts Latvietis

Piemin komunistiskā režīma deportāciju upurus

Sarīkojums Lietuviešu namā Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Baltiešu apvienotais koris. FOTO Jurgis Maleckas.