Laikraksts Latvietis

Piemin komunistiskā režīma deportāciju upurus

Sarīkojums Lietuviešu namā Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Igaunijas goda konsuls Melburnā Lembits Marders (Lembit Marder), Lietuvas  goda ģenerālkonsule Melburnā Danute Levicka (Levickis), galvenais padomnieks Tasmanijas premjera vietniekam Džeremijam Roklifam (Jeremy Rockliff) Vince Taskunas, un Latvijas goda konsuls Viktorijā, Tasmanijā un Austrālijas galvaspilsētas teritorijā Jānis Roberts Dēliņš. FOTO V. Levickis.