Laikraksts Latvietis

Adelaidē piemin 1941. gada 14. jūnija deportācijas

Adelaides Baltiešu padome noliek vainagu pie Adelaides Migrācijas muzeja

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma dalībnieki – bērni. FOTO Reinis Dancis.