Laikraksts Latvietis

Jāņu svinēšana „Dzintaros“

Rīkoja Adelaides Latviešu skola

  Laikraksts Latvietis Nr. 549, 2019. g. 12. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jāņatēvs Reinis Dancis aizdedzina pūdeli. FOTO Eriks Reuhls.