Laikraksts Latvietis

Imantdienas Adelaidē

Adelaides Latviešu biedrības jauktā kora „Dziesmu laivas“ sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 549, 2019. g. 12. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma publika. FOTO Pēteris Strazds.