Laikraksts Latvietis

„Izaugsmes Dienās“ Londonā

Ciemojoties Latviešu Tirdzniecības Kameras Lielbritānijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 549, 2019. g. 12. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

FOTO no Latviešu Tirdzniecības Kameras Lielbritānija arhīva.