Laikraksts Latvietis

Speķa pīrāgu konkurss Adelaidē

Meistarklases bija ļoti labi apmeklētas

  Laikraksts Latvietis Nr. 550, 2019. g. 17. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pīrāgu konkursa žūrija. FOTO Pēteris Strazds.