Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai 100

Turpinājums – laika posms no 1929. līdz 1945. gadam

  Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

1932 .gada 17. jūlija Dziesmu diena. FOTO no Cesvaines muzeja arhīva.