Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde Toronto

Ziņo par plašo darbu visā pasaulē

  Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisas: Aivars Sinka, Ināra Sīkā, Zigurds Rīders, Asja Ramata, Līga Nutere, Gunārs Spodris, Gunta Reinolda (Reynolds), Silvija Kaugere, Andrejs Mežmalis. FOTO Silvija Kaugere.