Laikraksts Latvietis

Valodu vasaras skolā kurss „Latviešu valoda“

Notiek pēc trīs gadu pārtraukuma

  Laikraksts Latvietis Nr. 553, 2019. g. 10. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu valodas kursa skolotāja Solvita Pošeiko pie nodarbību klases ārdurvīm. FOTO Solvita Pošeiko.