Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Šis mirklis kā mūžības daļa

  Laikraksts Latvietis Nr. 556, 2019. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Edvīns Kalnenieks. „Vecais galds“. 2008. FOTO Māris Brancis.