Laikraksts Latvietis

Pertas Daugavas Vanagi svin savu 70 gadadienu

Dzimšanas diena svinēta jo glauni

  Laikraksts Latvietis Nr. 556, 2019. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Pertas nod. 2019. g. valde ar viesiem 70. gadadienas svinībās. Pirmā rindā no kreisās: V. Mazalevskis, R. Džonsona, A. Kaģe. Otrā rindā: J. Purvinskis, Adelaides DV pārstāvis A. Jaudzems, Kanberas DV pr. I. Skrīvere, I. Rudaks, J. Bernšteins. FOTO Jānis Vucēns.