Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai 100 (3)

Cesvaines vidusskolas direktori 1919–2019

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotāju kolektīvs 1950. gadā; direktore – Marta Grīnberga. FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.