Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai 100 (3)

Cesvaines vidusskolas direktori 1919–2019

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotāju kolektīvs 70. gadu sākumā; direktors – Arturs Vičs.
1. rindā no kreisās: Aivars Indrikovs, Jūsma Linde, Anna Kušķe, Arturs Vičs, Māra Briede (Augule), Antoņina Lukste, XX, Erika Zimule;
2. rindā no kreisās: XX; Viktorija Sokolova, Velta Viča, Ruta Šēnberga, Ruta Rutka, Zenta Šulce, XX, Aina Vediga, XX, XX;
3. rindā no kreisās: Vitālijs Ancāns, Aina Ruņģe, Valija Grigorjeva (Ezeriņa), Valda Grigule, Leons Bauers, Štungerts Alams, XX, Vilfrīds Kanaviņš, Harijs Šulcs.
FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.