Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai 100 (3)

Cesvaines vidusskolas direktori 1919–2019

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotāju kolektīvs 1983. gadā; direktors – Vilfrīds Kanaviņš.
1. rindā no kreisās: Mirdza Bērziņa, Jūsma Linde, Lilija Kanaviņa, Vilfrīds Kanaviņš, Valija Vahere, Brigita Fjodorova;
2. rindā no kreisās: Inese Āre, Valija Poļaka (aiz muguras), Māra Vīcupe, Ārija Liepiņa, Velta Viča, Marija Mičule, Tāle Greine, Valda Sabule, Ilga Holste, Ingrīda Kozule;
3. rindā no kreisās: Jānis Stočka, Staņislavs Daugulis, Anna Kušķe, Māra Dzirkale, Silvija Rimša, Ausma Audže, Jānis Kārkliņš.
FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.