Laikraksts Latvietis

MLB – 70

Melburnas Latviešu biedrības 70 darba gadu jubilejas sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sofija Kirsanova, Konrads Olsevski (Konrad Olszewski) un Filips (Phillip) Guo. FOTO Markus Dragūns.