Laikraksts Latvietis

MLB – 70

Melburnas Latviešu biedrības 70 darba gadu jubilejas sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Eva Brennere, MLB priekšsēde Iveta Laine. FOTO Juris Ozols.