Laikraksts Latvietis

MLB 70 gadu atcere

Evas Brenneres uzruna MLB 70. gadadienas jubilejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Eva Brennere pēc uzrunas. FOTO Ilze Nāgela.