Laikraksts Latvietis

Latvieši Vācijā

Latviešu kultūra ienāk arī Bādenbādenē

  Laikraksts Latvietis Nr. 135, 2011. g. 9. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Tatjana Haita (Haidt), Anna Haita (Haidt), Valda Lagzdiņa. FOTO Gunārs Bektaševs.