Laikraksts Latvietis

Trimdas izskolotie (2)

Jānis Zvirgzdiņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Evarists Bērziņš, Jānis Zvirgzdiņš. FOTO no Vītolu fonda arhīva.