Laikraksts Latvietis

Trimdas izskolotie (2)

Jānis Zvirgzdiņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis Zvirgzdiņš ar izcilības universitātes beigšanas apliecību. FOTO no Vītolu fonda arhīva.