Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu ev. lut. draudzei – 70

70 gadu draudzes darbības atceres sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Draudzes jubilejas pusdienas. FOTO Rūdis Dancis.