Laikraksts Latvietis

Kanberas latviešu saimes Lielā diena

Biedrībai – 70 un tautas deju kopai „Sprigulītis“ – 65

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tautas deju vadītāji svinībās. No kreisās: Maija Drēziņa – „Ritenītis“, Tomas Volšs (Walsh) – „Sprigulītis“, Naomi Vitersa (Withers) – „Piektais ritenis“, Iveta Rone un Sarma Strazda – „Jautrais pāris“. FOTO Pēteris Grigulis.