Laikraksts Latvietis

Kanberas latviešu saimes Lielā diena

Biedrībai – 70 un tautas deju kopai „Sprigulītis“ – 65

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

LAAJ valdes priekšsēdis Jānis Grauds pasniedz LAAJ Atzinības rakstu. No kreisās: LAAJ valdes priekšsēdis Jānis Grauds, „Sprigulīšu“ vadītājs Tomas Volšs (Walsh) un Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Juris Jakovics. FOTO Pēteris Grigulis.