Laikraksts Latvietis

Kanberas latviešu saimes Lielā diena

Biedrībai – 70 un tautas deju kopai „Sprigulītis“ – 65

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Sprigulītis“ dejo. FOTO Pēteris Grigulis.