Laikraksts Latvietis

Latviešu Biedrības pilnsapulce Pertā

Biedrībai ir jāturpina pastāvēt

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

2019./20. gada Pertas Latviešu biedrības valde; no kreisās: Jānis Kukuls, Rita Džonsona, Austra Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis Purvinskis. FOTO Jānis Purvinskis.