Laikraksts Latvietis

„Pie tēvu zemes dārgās“

Sidnejas Latviešu vīru kora koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis