Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu skolai 70

Svinīgs sarīkojums ar balli

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis