Laikraksts Latvietis

Redakcijā

Lielbritānija ar/pret Franciju

  Laikraksts Latvietis Nr. 561, 2019. g. 10. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lielbritānijas vieglais kreiseris „HMS Dragon“ 1920. gados. FOTO Allans Grīns (Allan C. Green), Viktorijas Valsts bibliotēka (State Library of Victoria).